Privacycerklaring

Ik vind jou privacy belangrijk!

Privacyverklaring

Hoe ga ik op deze website met uw privacy om?

Jurjen van der Veen, gevestigd te   is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

mail: info@jvslowfeeders.nl
tel: 06 37139959

Persoonsgegevens die  verwerkt worden

JV Slowfeeders  verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die via de website verwerk worden:

 • voor- en achternaam;
 • adresgegevens;
 • mailadres;
 • telefoonnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die verwerkt worden via de website

Via de website verzamelen wij geen gevoelige of bijzonder persoonsgegevens (denk hierbij aan BSN nummer, bankgegevens etc.).

Met welk doel en op basis van welke grondslag persoonsgegevens verwerkt worden

JV slowfeeders verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om contact met u op te nemen om bijvoorbeeld verdere informatie te verstrekken 

Er worden nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten genomen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang persoonsgegevens bewaard worden

Wij bewaren de gegevens die wij verzameld heb via de website niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld.

 • Google analytics gegevens bewaren wij 26 maanden voordat deze automatisch worden verwijderd: aan het einde van de bewaarperiode worden gegevens maandelijks automatisch verwijderd.
  Inzendingen van het formulier worden 1 week op de webserver bewaard en daarna permanent en volledig verwijderd.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

JV Slowfeeders verkoopt uw gegevens nooit aan derden en verstrekt deze gegevens uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven of instanties die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. JV Slowfeeders blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens verkregen via de website in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door JV Slowfeeders en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde, organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar  info@jvslowfeeders.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

JV Slowfeeders neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
  Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met  info@jvslowfeeders.nl

Gebruik van Social Media koppelingen

Op onze website worden enkele koppelingen gebruikt naar social media kanalen.

Gebruik van foto’s van personen op deze website

Op de website worden mogelijk foto’s waarop personen herkenbaar in beeld zijn gebruikt. Waar mogelijk hebben wij contact gezocht met deze personen om hen om toestemming voor het gebruik van deze foto’s te vragen.
Staat u op een van deze foto en bent u van mening dat u die toestemming niet gegeven hebt of wilt u deze toestemming intrekken, neem dan contact op met info@jvslowfeeders.nl  zodat wij de foto zo snel mogelijk kunnen verwijderen.

Disclaimer

Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend.
JV Slowfeeders spant zich in voor een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de gegevens in deze website.

Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens op de website voorkomen of mocht de informatie niet meer aktueel zijn, dan aanvaardt noch JV Slowfeeders noch de maker van de website enige aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen en/of schade hierdoor.

© Niets uit deze website mag verveelvoudigd worden zonder schriftelijke toestemming van ‘JV Slowfeeders’

Slowfeeders voor paarden
Meer grip op het rantsoen van jouw paard!